تبليغات

Daily Workouts v5.08 Daily Workouts به عنوان یک مربی  برای شما، به حساب می آید. این اپلیکیشن تنها با ۵ الی ۳۰ دقیقه تمرین مناسب در طول روز به شما کمک خواهد کرد تا به تناسب اندام برسید. این برنامه اندروید شامل بهترین تمرین ها برای زنان و مردانی می باشد که می خواهند در خانه و بدون رفتن به باشگاه، تمرین داشته باشند.