تبليغات

دانلود افزونه تحلیل تلرانس برای نرم افزار Inventor Autodesk Inventor Tolerance analysis

Autodesk Inventor Tolerance analysis 2021 x64 افزونه تحلیل تلرانس برای نرم افزار Inventor   Autodesk Tolerance Inventor افزونه تحلیل تلرانس برای نرم افزار Inventor ، برنامه ای برای تحلیل تلرانس که به برای بررسی تاثیر هزینه تغییرات ابعاد طراحی شده است. تحلیل تلرانس (Tolerance analysis) یک اصطلاح کلی در حوزه تغییرات اندازه ها ، به طور بالقوه است که بیشتر در قطعات یا مجموعه های مونتاژی در مهندسی مکانیک مطرح است.ابزار تجزیه و تحلیل تلرانس پشته ها (tolerance stackup analysis)، فقط در مجموعه Product Design & Manufacturing قرار دارد. این نرم افزار که امکان آنالیز ابعاد هندسی و تلرانس (GD & T) در مدل سه بعدی را فراهم می کند، تا بتوان مشکلات مربوط به تُلِرانس (Tolerance) که در فرآیند …