تبليغات

دانلود کپی دیسک های بلوری Leawo Blu-ray Copy

Leawo Blu-ray Copy 8.3.0.0 برنامه کپی دیسک های بلوری   Leawo Blu-ray Copy نرم افزار کپی دیسک های بلوری ، از بهترین نرم افزارها برای کپی کردن دیسک های Blu-ray / DVD و یا دیسک های سخت و کوچک برای صرفه جویی در محتوا Blu-ray که بتوانید راحت آن را پخش کنید.با نرم افزار Blu-ray cloner قادر هستید تا از دیسک های بلوری که قفل گذاری شده اند یا رمز دارند رمزگشایی کرده و یا دیسک های بلوری آن ها را که توسط قفل محافظت شده اند را باز کنید و از دیسک های مختلف مانند Blu-ray با AACS، BD + برای کپی کردن بلوری پشتیبانی می کند.نرم افزار Leawo Blu-ray Copy یک مبدل قوی دیسک های بلوری می باشد …