تبليغات

نرم افزار مدیریت و بازیابی سیستم O&O BlueCon All Edition

O&O BlueCon Admin + Tech + WinPE Admin + WinPE Tech 17.2 Build 7202 نرم افزار مدیریت و بازیابی سیستم   O&O BlueCon نرم افزار مدیریت و بازیابی سیستم ، به صورت روتین و همچنین زمانی که فاجعه ای رخ می دهد قابلیت های گسترده ای برای تعمییر سیستم، جستجو و رفع خطا ها، بازیابی داده های از دست رفته، بازیابی کلمه های عبور و … ارائه می دهد و در واقع یک کیت کمک های اولیه برای مدیران سیستم می باشد. این نرم افزار تمام برنامه ها را مستقیما از طریق یک رسانه قابل بوت (CD / DVD یا USB stick) راه اندازی می کند و بنابراین می تواند خطر از دست رفتن داده ها از طریق رونویسی داده …