تبليغات

Tenorshare Windows Boot Genius 3.1.0.0 Windows Boot Genius برنامه مفید و کاربردی برای برطرف کردن تمامی مشکلات بوت ویندوز سیستم است. این برنامه مجتمع دارای بیش از ۴۰ ابزار کاربردی برای بوت کامپیوتر از CD/USB و تعمیر تمامی مشکلات بوت و حتی ابزار بازیابی اطلاعات ، تعمیر فایل سیستم خراب شده و بسیاری دیگر را دارا می باشد.