تبليغات

دانلود Prime95 - نرم افزار سنجش پایداری رایانه

 Prime95 29.8 Build 6  نرم افزار تست پایداری سیستم   Prime95 نرم افزار تست پایداری سیستم ،  که از الگوریتم جستجو اعداد اول بزرگ استفاده می‌کند. این ابزار به دلیل استفاده از الگوریتم بسیار سنگینش در نزد کاربران و به‌خصوص اورکلاکر ها بسیار محبوب هست. این برنامه شامل یک آزمون بسیار سنگین یا به بیان بهتر یک ابزار شکنجه برای مشاهده و صحت اطمینان از هرگونه ارور و عملکرد صحیح رایانه‌های رومیزی است اما همچنان می‌تواند به‌عنوان یک ابزار آزمون استرس نیز مورداستفاده قرار بگیرد. افرادی که به‌طور خاص رایانه‌های خود را اورکلاک می‌کنند، می‌توانند از این نرم‌افزار به‌عنوان یک ابزار برای تست ثبات سیستم خود استفاده کنند.