تبليغات

 ۳D Sense Clock & Weather  ۳D Sense Clock & Weather – ویجت آب و هوا برای اندروید   ۳D Flip Clock & World Weather یک  وبجت بسیار زیبا برای ساعت و همچنین پیشبینی وضعیت هوا در صفحه اول دستگاه اندرویدی شما می باشد. این اپلیکیشن دارای ویژگی های جالبی است که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.