تبليغات

نرم افزار محاسبه فاصله و سرعت اجسام اندروید Smart Distance Pro

 Smart Distance Pro v2.3.6 اپلیکیشن محاسبه فاصله و سرعت اجسام اندروید   Smart Distance Pro می توانید فاصله ی خود را تا هدف و سرعت حرکت آن را در دستگاه  اندرویدی اندازه بگیرید. این اپلیکیشن توسط یک دوربین پرسپکتیو می تواند مسافت ها را اندازه بگیرد. حداکثر مسافتی که این نرم افزار پشتیبانی می می کند ۱۰ کیلومتر است. برای اندازه گیری مسافت باید پهنای و طول آن هدف را داشته باشید. طریقه استفاده از Speed Gun نیز آسان است. این می تواند یک جسم در حال حرکت را به سرعت با لمس (سرعت سنج، velocimeter) اندازه گیری کند.