تبليغات

USB OTG File Manager v2.9  USB OTG File Manager – اپلیکیشن مدیریت فایل OTG اندروید   USB OTG File Manager به طور خودکار مسیر ذخیره سازی USB شما را باز می کند. این اپلیکیشن نیازی به باز کردن یک فایل منیجر و جستجوی مسیر ندارد. تمام توابعی که شما از یک مدیر فایل انتظار دارید در این نرم افزار گنجانده شده و اماده استفاده است از جمله دستورات فعال شده SU (root) و (busybox). شما همچنین می توانید از این برنامه (به اختصار USBFM) به عنوان یک برنامه استاندارد مدیریت فایل بدون یک دستگاه USb متصل شده استفاده کنید.