تبليغات

نرم افزار تصحیح تاریخ ایجاد و ویرایش فایل Infonautics File Date Corrector

Infonautics File Date Corrector 1.61 نرم افزار تصحیح تاریخ ایجاد و ویرایش فایل   File Date Corrector نرم افزار تصحیح تاریخ ایجاد و ویرایش فایل ، نبرنامه ای برای تصحیح تاریخ برای فایل های مختلف می باشد که می توان با استفاده از آن تاریخ و زمان فایل هایی که به دلایلی تاریخ ایجاد DateCreated یا تاریخ اصلاح Date Modified آنها از میان رفته و یا مورد تغییر قرار گرفته را تصحیح نمود. در طی انتقال فایل ها از یک پوشه به پوشه دیگر معمولا تاریخ آن تغییر می نماید و این مشکل زمانی مهم می شود که شما کاربران بخواهید یک فایل را از طریق تاریخ ایجاد آن بر روی سیستم پیدا کنید و یا اینکه بخواهید فایل های …