تبليغات

APK Extractor PRO v10.1.0 استخراج فایل های APK اندروید   Apk Extractor نرم افزاری برای استخراج فایل های apk اندروید می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید محتویات درون یک فایل apk را در گوشی اندروید خود استخراج کرده و در صورت لزوم از آنها استفاده کنید. این نرم افزار اکثر فایل های apk را پشتیبانی می کند.