تبليغات

All-in-One Calculator v1.5.5  All-in-One Calculator- اپلیکیشن ماشین حساب اندروید   All-in-One Calculator اپلیکیشنی حرفه ای ماشین حساب و مبدل كم حجم، تمیز و آسان ، شامل بیش از ٥٠ محاسبه كننده و مبدل و ٤٠ تم رنگی لرزشی بوده و بهترین نرم افزار ریاضی خواهد بود كه تا به حال استفاده كرده اید. شما به عنوان معلم، دانش اموز، دانشجو و یا محقق برای انجام كارهای مربوطه، هرگز از این برنامه ناامید نخواهید شد.