تبليغات

نرم افزار شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیالات Autodesk CFD

Autodesk CFD 2019.2 Ultimate نرم افزار شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیالات   Autodesk CFD نرم افزاری است که برای شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیالات یا سی اف دی  و به منظور کمک به مهندسین در زمینه‌های مختلف صنعتی مرتبط با سیالات، انتقال حرارت و انتقال مواد به کمک سیال، طراحی شده است. این نرم افزار با فراهم نمودن ابزارهای دقیق و قابل انعطاف شبیه سازی جریان سیالات و جریان های حرارتی می تواند کمک به سزایی جهت پیش بینی رفتار حقیقی و عملکرد محصول و همچنین اعمال بهینه سازی ها جهت به حداقل رساندن هزینه ها، قبل از تولید نهایی محصول باشد. این برنامه امکاناتی را جهت بررسی و درک آسان تر مدل ها و مقایسه بهتر طرح های پیشنهادی …

Autodesk Simulation CFD 2018 Motion Autodesk Simulation CFD ابزار شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیالات یا سی اف دی است که نرم افزارهای شبیه سازی حرارتی موردنیاز مهندسین در این زمینه را در یک محیط کاری منعطف فراهم نموده است تا به آن ها در ساخت محولات بینظیر و پیشرفته کمک کند. کاربرد اصلی این برنامه ایجاد محیطی برای طراحی و مطالعه ی CFD ها به وسیله ی برنامه ای است که می تواند در پیش بینی عملکرد محصول، بهینه سازی طرح ها و همچنین تعیین صحت رفتار محصول در مراحل قبل از تولید به مهندسین کمک کند و این گونه هزینه های مربوط به اشتباهات و آزمون و خطاهای هنگام ساخت را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.