تبليغات

نرم افزار مدیریت شروع ویندوز Autoruns

Autoruns 13.95 دانلود برنامه مدیریت شروع ویندوز   Autoruns نرم افزاری قدرتمندی برای مشاهده و مدیریت برنامه هایی می باشد که هنگام بوت و شروع ویندوز اجرا می شوند. در واقع این برنامه کلیه نرم افزارها, قطعات سیستم و سیستم عامل که در هر بار شروع ویندوز اجرا می شوند را شناسایی می کند و گزینه های مربوطه را در اختیار شما قرار می دهد.