تبليغات

Batch Picture Protector 6.6 Batch Picture Protector ابزای کاربردی و مفید به ویژه برای  طراحان، هنرمندان و سازندگان بنربه منظور اضافه کردن لوکو و واتر مارک مر بوط به شرکت و خود بر روی آنها می باشد  تا اینکه مشتریان با نام لوگوی شما آشنا شوند و بدین ترتیب کار شما را ارزیابی کنند. با استفاده از این نرم افزار می توانید به صورت دسته ای به عکس های  دیجیتال و آثار هنری خود به منظور محافظت از آنها و ایجاد حق کپی رایت برای خود ، با ترکیب متن، تصاویر و گرافیک،واتر مارک اضافه کنید. این نرم افزار بهترین برنامه به منظور اضافه کردن واتر مارک به تصاویرتان و محافظت از آنها می باشد.همچنین کسانی هم که که تصاویرشان …