تبليغات

Becky Internet Mail 2.74.00   Becky Internet Mail ابزار مدیریت ایمیل، این نرم افزار  از سال ۱۹۹۶ که برای نخستین بار عرضه شد، همواره به عنوان یکی از مفید ترین برنامه های رایگان مدیریت دریافت و ارسال ایمیل مورد استفاده کاربران قرار گرفته است، شرکت سازنده این ابزار ا توجه به نظرات کاربران این برنامه را مطابق با خواسته های آنها تغییر و توسعه داده است، این نرم افزار قادر به جوابگویی خواسته های شما از یک برنامه مدیریت ایمیل می باشد.