تبليغات

Boating HD v8.2 اپلیکیشن Boating HD محبوب ترین اپلیکیشن مربوط به دریا و دریاچه برای ملوانان ، ماهیگیران، غواصان و… می باشد. بر روی بهترین پلاتر های GPS نمودارهای دقیق یكسان را پیدا كنید. اپلیکیشن را دانلود كرده و سپس به قسمت menu>shop بروید و منطقه خود را انتخاب كنید.