تبليغات

DS CADAM Drafting V5-6R2017 SP2 Win32 Updated 23.07.2017 CADAM Drafting ابزاری مناسب جهت طراحی،مدلسازی، آنالیز و ارزیابی سدهای بتنی وزنی است. این نرم افزار با نسبت بسیار دقیقی انواع بارهای هیدواستاتیک و لرزش هایی با فرکانس های مختلف را آنالیز و مورد ارزیابی قرار می دهد. در این برنامه به شیوه های مختلفی می توان مدلسازی حالت های مختلف سد را انجام داد. از جمله مدلینگ سد در شرایط مختلفی برای بررسی تاثیرات مختلف از جمله هندسه طراحی سد، فشارها برکنش و … . با استفاده از این نرم افزار بررسی مقاومت مصالح به کار رفته در ساختمان سد کار آسانی است.