تبليغات

Clean Disk Security 8.08   Clean Disk Security ابزاری با قابلیت حذف دائمی و امن فایل های شما می باشد. این برنامه به شما اطمینان در حذف فایل ها می دهد، مطمئن باشید که فایل های حذف شده قابل برگشت نیستند. حذف کردن فایل ها به صورت نرمال فقط دایرکتوری را از بین میبرد اما اصل خود داده ها روی دیسک باقی میماند. این نرم افزار فایل های باقی مانده از داده های محذوف را از بین می برد. این ابزار به شما کمک خواهد کرد که شما هارد دیسک خود را پاک و فضای خالی بیشتری در اختیار داشته باشید زیرا فضاهای اشغال شده در هارد توسط اطلاعات حذف شده را رونویسی می کند.