تبليغات

Corel iGrafx Origins Pro 16.6.3.1252 Corel iGrafx Origins برنامه ای بسیار کارآمد و مفید برای آنالیز و شبیه سازی پروسه‌های تجاری می‌باشد که به فراگیری تشکیلات و بهینه کردن پروسه ی تجارت آنها کمک می‌کند. با فراهم کردن ابزارهای قدرتمند برای آنالیز و گزارش ، کاربر می‌تواند دوباره به روند فعالیت‌های تجاری خود نگاهی انداخته و همه ی فواید پتانسیل‌های رقابتی را که در دنیای امروزه بسیار ضروریست را تشخیص دهد. Corel iGrafx به عنوان برترین شبیه ساز و آنالیزگر پروسه‌ها تجاری از سال ۲۰۰۷ تا کنون همچنان در صدر قرار دارد.خواص جدید آن به کاربر برای سند سازی و  مدل سازی تجاری و پروسه‌های IT کمک خواهد کرد.این کار توسط استراتژی‌های سازمانی و هدف‌هایش انجام خواهد شد.سازمان‌ها با فراگیری …