تبليغات

HEEDS MDO 2018.04.0 + VCollab 2015  HEEDS MDO – بهینه سازی طرح ها و مدل سازی های چند رشته ای HEEDS MDO برنامه ای بسیار کاربردی برای تحلیل و بررسی خودکار طرح ها و مدل ها است که می تواند به صورت خودکار تمامی جنبه های طرح را در تمامی زمینه ها مانند مکانیک، الکترونیک، زمین شناسی، حرارت، هیدرولیک، ساختمانی و … سنجیده و به بهترین نحو نقاط ضعف و نواقص احتمالی آن را برطرف کند. این ابزار با سایر نرم افزار های CAD و CAE محبوب مانند Abaqus ،Excel ،NX ،Abaqus ،LS-DYNA ،SOLIDWORKS ،Adams ،MATLAB ،SOLIDWORKS Simulation ،ANSYS WB ،Nastran و STAR-CCM+ همپوشانی کامل داشته و همچنین می تواند فایل های ASCII را به عنوان ورودی و یا خروجی …