تبليغات

Hetman Office Word/Excel Recovery 2.4 Hetman Office Word/Excel Recovery ابزاری مفید جهت ریکاوری اسناد حذف شده Microsoft Office و OpenOffice می باشد . این برنامه در بازیابی اسناد از دست رفته به دلایل مختلف به شما کمک می کند . این نرم افزار قدرتمند با پیاده سازی الگوریتم خاص با عنوان آنالیز سطح پایین می تواند اسناد از دست رفته را از دیسک های آسیب دیده ، غیرقابل دسترسی و یا بدون letter بازیابی نماید .