تبليغات

دانلود QFX KeyScrambler ProfessionaL - نرم افزار رمز گذاری بر روی اطلاعات

QFX KeyScrambler Pro 3.12.0.12 + Premium 3.12.0.12 دانلود نرم افزار رمز گذاری بر روی اطلاعات   KeyScrambler نرم افزار رمز گذاری بر روی اطلاعات می باشد. واسط کاربری این برنامه به شما امکان رمز گذاری بر روی داده های ورودی تان را داده و بدین ترتیب فایل شما از چشم بیننده محفوظ می ماند. بروزرهای نظیر IE ،Firefox ،Chrome ،Opera ،Safari ،Maxthon ،MSN Explorer،AOLExplorer و … اغلب در برابر حملات اینترنتی و … آسیب پذیر می باشند، اما با استفاده از این نرم افزار خرید اینترنتی شما ایمیل، کارت های اعتباری، آدرس ها، Java، Flash، gmail، Yahoo mail، hotmail، دیالوگ های بروزرها، پسوردها و … همگی در برابر keylogger های دیگر پشتیبانی و حمایت می شوند. به کمک این نرم …

KeyScrambler Professional 3.12.0.11 دانلود نرم افزار رمز گذاری بر روی داده ها  KeyScrambler نرم افزار رمز گذاری بر روی داده ها می باشد که به شما این امکان را می دهد که بلافاصله با فشردن هر کلید از صفحه کلید رمز شده ی آن را در اختیار داشته باشید. واسط کاربری این برنامه به شما امکان رمز گذاری بر روی داده های ورودی تان را داده و بدین ترتیب فایل شما از چشم بیننده محفوظ می ماند. بروزرهای نظیر IE ،Firefox ،Chrome ،Opera ،Safari ،Maxthon ،MSN Explorer،AOLExplorer و … اغلب در برابر حملات اینترنتی و … آسیب پذیر می باشند، اما با استفاده از این نرم افزار خرید اینترنتی شما ایمیل، کارت های اعتباری، آدرس ها، Java، Flash، gmail، Yahoo …