تبليغات

Dailydo Productivity Launcher v1.1.6-Build 97 Dailydo Productivity Launcher به شما این اجازه را می دهد تا هیچگاه موقعیت هایی که در طول روز وجود دارند را فراموش نکنید. امکان شیفت بندی برنامه های موجود در صفحه اصلی را نیز برایتان امکان پذیر می کند. با اسفاده از این لانچر می توانید قرارهای ملاقات خود را تنظیم کنید تا در صفحه اصلی قرار گرفته و هیچگاه آنها را فراموش نکنید؛ این قرارها می تواند شامل تاریخ های تولد افرادی که برایتان اهمیت دارند نیز باشد.