تبليغات

دانلود 3delite Audio Input Noise Measurer - نرم افزار اندازه گیری سطح نویز دستگاه ورودی صدا

۳delite Audio Input Noise Measurer 1.0.8.10 نرم افزار اندازه گیری سطح نویز دستگاه ورودی صدا   ۳delite Audio Input Noise Measurer نرم افزار اندازه گیری سطح نویز دستگاه ورودی صدا می باشد. به این صورت که ۲ کانال صوتی ورودی را انتخاب کرده و سطح صدای نویز آن ها را مقایسه و اندازه گیری می کنید. هنگام ضبط صدا از منابع صوتی آنالوگ و با داشتن چندین دستگاه ضبط، می توانید با استفاده از این نرم افزار ، دستگاهی را که دارای نویز کمتری می باشد، انتخاب کنید.