تبليغات

AutoForm Plus R7 Update 3   AutoForm یکی از تولیدکنندگان پیشرو در زمینه تولید لوازم جانبی خودرو و صنعت ورقکاری و قطعات فلزی است، این شرکت که در سوئد واقع شده است با اهداف جهانی و کمک به صنایع خودروسازی در سراسر دنیا کار خود را آغاز کرد، محصول اصلی این شرکت یعنی شامل ماژول های مختلفی است که یا به صورت مستقل و یا به صورت یکپارچه با نرم افزارهای CATIA و یا NX کار می‌کنند. این نرم افزار با راه حل های مختلفی که ارائه کرده است قسمت های مختلفی از صنعت ورقکاری را مورد هدف قرار داده است. شرکت هایی که در کار تولید قطعه و یا ساخت قالب هستند می توانند از این نرم افزار استفاده …