تبليغات

 NI LabView 2019.1.0.SP1 برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری   NI LabView نرم افزار برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری ، یک زبان برنامه نویسی گرافیکی می‌باشد که به صورت گسترده‌ای برای کاربردهای مختلفی در صنایع، تحصیلات، آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندارد برای جمع آوری و پردازش داده‌ها و همچنین وسیله‌ای جهت کنترل و شبیه سازی ابزارهای مجازی درآمده است؛ این نرم افزار یک ابزار قدرتمند و قابل انعطاف جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری است.