تبليغات

Veeam Backup and Replication9.5.0.823 Veeam Backup and Replication نرم افزاری به مراتب بالاتر از پشتیبان گیری ساده می باشد. با این نرم افزار سریع می تواند داده های خود را مرتب کرده و امنیت آنها را تامین کنید. پشتیبان گیری های مکرر از داده ها راهی ساده برای حفظ امنیت داده ها و اطلاعات برای جلوگیری از ویروسی شدن یا پاک شدن ناخواسته آنها می باشد. این نرم افزار با ارائه ورژن های معتبر پشتیبان گیری برای VM #1 و VMware مایکروسافت, نسخه های مجازی این سیستم ها را مورد پشتیبانی خود قرار می دهد