تبليغات

نرم افزار ویرایشگر متن VovSoft Text Edit Plus

VovSoft Text Edit Plus 6.2 + portable نرم افزار ویرایشگر متن   VovSoft Text Edit Plus نرم افزار ویرایشگر متن ساده برای ویندوز می باشد. برنامه ویرایش متون طراحی شده تا به عنوان یک جایگزین برای دفترچه یادداشت باشد و با ارائه مجموعه ای از ویژگی های گسترده تر کار کند. این ویژگی های شامل : رمزگشایی متن، ترکیب خطوط ، حذف خطوط خالی می باشد. حذف همان خطوط. خطوط فیلتر. نمایش تمام صفحه. تولید لیست کلمه. قرار دادن اعداد. فشار کلید شبیه ساز. حروف کوچک و تبدیل حروف بزرگ است.