تبليغات

WiFi Overview 360 Pro v4.51.26 بررسی وای فای برای اندروید   اپلیکیشن WiFi Overview 360 می تواند لیست وای فای هایی که در اطراف شما وجود دارند را نمایش دهد. این نرم افزار شبکه های موجود را به صورت دسته بندی شده بر اساس معیارهای خاص برایتان نمایش خواهد داد. این معیارها برایتان قابل مشاهده خواهد بود. همچنین به صورت جداگانه نیز لیستی از شبکه ها که بدون رمز عبور میباشند نیز توسط همین برنامه قابل مشاهده می باشند که می توانید به یکی از آنها به سادگی متصل شوید.