تبليغات

WiFi Warden (WPS.Connect) 1.8.3 با استفاده از WiFi Warden (WPS.Connect) قادر خواهید بود تا فرکانس، شبکه، سازنده ی مودم، نوع رمز گذاری، فاصله تا مودم، میزان قدرت سیگنال، اسم و مک آدرس دستگاه های اطراف شما و مواردی که به مودم شما متصل شده اند را مشاهده کنید. در کل این اپلیکیشن یک آنالیزگر حرفه ای شبکه های وایرلس برای اندروید می باشد.