تبليغات

دانلود Windows TopMost Control - نرم افزار قرار دادن یک پنجره بر روی دیگر پنجره‌ها در ویندوز

Windows TopMost Control 1.2 دانلود نرم افزار قرار دادن یک پنجره بر روی دیگر پنجره‌ها در ویندوز   Windows TopMost Control نرم افزار قرار دادن یک پنجره بر روی دیگر پنجره‌ها در ویندوز است. همانطور که می‌دانید، مدیریت پنجره‌ها در محیط ویندوز شامل قواعد خاص و شناخته شده‌ای است که تقریبا همه ما با آن‌ها آشنایی داریم. به عنوان مثالف زمانی که کاربر دو پنجره را با فاصله زمانی از هم باز می‌کند، آخرین پنجره باز شده بر روی پنجره دیگر قرار می‌گیرد. در واقع باز کردن پنجره‌ها در ویندوز، به نحوی عمل می‌کند که هریک از آن‌ها مطابق با ترتیب زمانی بر روی همدیگر قرار بگیرند. در ادامه، کاربر می‌تواند به منظور دسترسی به پنجره‌های زیرین، از نوار تسک‌بار اقدام …