تبليغات

نرم افزار مشاهده Zip Code های مناطق WinTools Zip Express

WinTools Zip Express 2.10.3.1 نرم افزار مشاهده Zip Code های مناطق   WinTools Zip Express نرم افزار مشاهده Zip Code های مناطق ، به شما این امکان را می دهد تا به آسانی زیپ کد یک منطقه ، شهر ، کشور ، منطقه محله ای و فاصله زمانی را بدست آورید. این ابزار حتی این امکان را هم قادر است که اگر شما در صفحات وب و یا نامه های خود و یا اسناد خود ، زیپ کدی داشتید ، منطقه آن کد را به شما نشان می دهد و به آسانی می توانید از تمامی نقاط جهان مطلع شوید.