تبليغات

WizTree 3.26  WizTree – مدیریت فولدرها   WizTree فایل ها و پوشه هایی که بیشترین فضا را اشغال کرده اند به همراه مشخصات ان و فایل های درون آن در یک جا دسته بندی می کند و شما علاوه بر دسترسی اسان می توانید فایل هایی که بیشترین فضا را اشغال کرده اند را مدیریت و بهینه سازی کنید. این برنامه که به گفته سازندگانش یکی از سریعترین نرم افزار های مدیریت فایل های اضافه درایو هاست می توانید با آن فایل ها و فولدر هایی که بیشترین فضا را اشغال کرده اند را بیابید و آنها را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها یعنی وارد انها شویم و به فایل های درونی انها دست پیدا کنیم و اگر فایلی غیر …