تبليغات

xFunc v3.4.0 Stable   xFunc می تواند ابزاری کاربردی و مناسب و پاسخگوی مشکلات و مسائل پیچیده ریاضی باشد. از این نرم افزار می توانید برای ایجاد و یافتن راه حل مسائل پیچیده ریاضی، از توابع ساده گرفته تا عبارات منطقی و توابع مثلثاتی استفاده کنید. مشکلی نیست حتی اگر فرمول مورد نظرتان در برنامه وجود نداشته باشد می توانید آن فرمول را در برنامه ایجاد کنید این یعنی اینکه یک تابع جدید به برنامه اضافه کرده اید یعنی یکی از کمبودهای برنامه را رفع کرده اید و بارها میتوانید از آنها استفاده کنید. این نرم افزار از طیف گسترده ای از توابع ساده تا توابع مثلثاتی و منطقی پشتیبانی کامل می کند.