تبليغات

نرم افزار گزارش گیری سخت افزار های شبکه Nsasoft Hardware Software Inventory

Nsasoft Hardware Software Inventory 1.6.4.0 نرم افزار گزارش گیری سخت افزار های شبکه   Hardware Software Inventory نرم افزار گزارش گیری سخت افزار های شبکه ، برنامه ای برای گزارش گیری از کامپیوتر های متصل به شبکه و تهیه لیست کاملی راجع به برنامه سخت افزار آن سیستم ها می باشد. در واقع این برنامه برای فهرست گیری و مناسب برای استفاده در شرکت ها، ادارات و حتی موارد خانگی می باشد. این برنامه باعث صرفه جویی در هزینه و بهبود مدیریت شده چرا که می تواند گزارش های کاملی را که از سیستم ها تهیه کند به یک سیستم اصلی که سایر سیستم ها را از راه دور کنترل می کند بفرستد. سپس این اطلاعات به پایگاه داده مرکزی …