تبليغات

نرم افزار طراحی پله StairDesigner

 StairDesigner 7.10b طراحی پله    StairDesigner ابزاری منحصر به فرد برای طراحی پله های چوبی، سنگی، آهنی و … می باشد. شما می توانید پارامتر های مختلف با راه پله خود را وارد کنید و سپس به طراحی آن بپرددازید. برای طراحی پله هایی متعادل و بدون مشکل از قانون Blondel استفاده می شود. انواع راه پله ها را می توان با کمک این اپلیکیشن طراحی کرد و آن ها را بهینه سازی نمود. تعداد پله های موجود در یک راه پله، نرده ها، ستون ها و … قابل محاسبه می باشد. فرمت خروجی DXF بوده که در دیگر اپلیکیشن های طراحی قابل استفاده و ویرایش است. شما می توانید رنگ راه پله ها را تعیین کنید و جزئیات مختلف به …