تبليغات

Stat-Ease Design Expert 12.0.3.0 نرم افزار طراحی و تحلیل آزمایش های شیمی   Design Expert نرم افزار طراحی و تحلیل آزمایش های شیمی ، با استفاده از این نرم افزار می توانید پیشرفت قابل توجهی را در یک محصول و یا یک فرآیند ایجاد کنید. دراین برنامه علاوه بر توانایی نمایش عوامل حیاتی، می توانید تنظیمات های یک فرآیند ایده آل را برای کارایی بالا مشخص کرده و فرمولاسیون های بهینه یک محصول را کشف کنید. در این نرم افزار به راحتی می توانید سطوح واکنش را از تمام زوایا با قطعات قابل چرخش سه بعدی ببینید. هم چنین می توانید در نمودار های تعاملی ۲ بعدی، پرچم هایی تنظیم کرده و خطوط را کشف کنید و از تابع بهینه …