تبليغات

نرم افزار تبدیل و ترجمه فایل‌های NX ،ProE و CATIA به JT و برعکس Siemens Tecnomatix CAD Translators

Siemens Tecnomatix CAD Translators 6.1   تبدیل و ترجمه فایل‌های NX ،ProE و CATIA به JT و برعکس   Tecnomatix CAD Translators ابزاری تخصصی از شرکت معروف Siemens می‌باشد که به صورت حرفه‌ای به ترجمه و تبدیل فایل‌های CAD بدون از دست رفتن هیچ داده‌ای می‌پردازد. این نرم افزار قادر است تا فایل‌های CAD نرم افزارهای NX ،ProE و CATIA را به JT و برعکس تبدیل نماید. برنامه های مشابه عمدتاً در حین ترجمه فایل‌ها، با از دست دادن بخشی از داده‌ها طرف بودند و فایل خروجی نهایی هماهنگی کامل با فایل ورودی نداشت اما این نرم افزار تخصصی زیمنس به صورت حرفه‌ای و پیشرفته و بدون از دست رفتن داده‌های فایل‌های CAD می‌تواند به شما کمک کند تا فایل‌های …