تبليغات

Tecplot RS 2019 R1 m2 Build 1.1.106620 نرم افزار طراحی سه بعدی مهندسی   Tecplot RS نرم افزار طراحی سه بعدی مهندسی ، از جمله برنامه های ترسیمی قدرتمند می باشد که در بسیاری از رشته های مهندسی و علوم پایه از آن استفاده می نمایند. از قابلیت های آن راحتی کار با این برنامه ، امکان ورود داده ها با فرمت های مختلف بسیار زیاد و قابلیت ترسیم سه بعدی و ایجاد انیمیشن و انجام محاسبات مربوط به دینامیک سیالات را می توان نام برد.