تبليغات

Teorex FolderIco 5.1 TeoreX FolderIco یکی از راه های تغییر چهره ویندوز تغییر ظاهر و رنگ آیکون هاست، Teorex FolderIco برنامه جالبی است که به کمک آن می توان رنگ آیکون پوشه های ویندوز را به آسانی تغییر داد. به عنوان مثال شما می توانید از رنگ قرمز برای تمام پوشه هایی که مربوط به پروژه کاری فعلی شما هستند استفاده کنید. شما به علت ساده بودن شیوه ی استفاده از برنامه و اضافه کردن گزینه ای که این برنامه در راست کلیک سیستم شما ایجاد می نماید به راحتی می توانید در عرض چند ثانیه تمامی اعمال و تغییرات گفته شده را بر روی فولدرهایتان انجام داده و به نتیجه ی دلخواهتان دست یابید .