تبليغات

DiskFerret Personal 2.2.0.2   DiskFerret Personal ابزاری کاربردی که با استفاده از آن روی هارددیسک و با نظارت آن می توانید تجزیه و تحلیلی کامل روی فایل های درون هارددیسک و شبکه و پوشه ها داشته باشید. و به صورت نمودار اطلاعات دقیقی از آنها داشته باشید. این نرم افزار به شما کمک می کند چگونه فضای دیسک در حال استفاده چقدر است و اطلاعات کاملی درباره آنها داشته باشید.