تبليغات

دانلود ManageEngine ServiceDesk - نرم افزار مدیریت درخواست ها و خدمات ارائه شده توسط واحد IT

ManageEngine ServiceDesk Plus 10.5 Build 10513 Enterprise دانلود  نرم افزار مدیریت درخواست ها و خدمات ارائه شده توسط واحد IT   ManageEngine ServiceDesk نرم افزار مدیریت درخواست ها و خدمات ارائه شده توسط واحد IT یک سازمان است. این نرم افزار بر اساس بهترین روشهای افزایش بهره وری سازمانی یعین ITIL بنا شده است. این برنامه به کاربران کمک می کند تا تمامی فرایندهای مرتبط با آی تی را در یک سازمان مدیریت و ناوبری کنند. این محصول یک بانک اطلاعاتی بزرگ برای مدیریت پیکربندی زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان ارائه می دهد، توسط این بانک اطلاعاتی می توانید بین اقلام پیکربندی مختلف رابطه معنا دار ایجاد کنید و در صورت بروز مشکلی در یکی از قسمتهای پیکربندی می توانید …