تبليغات

نرم افزار ماشین حساب حرفه ای جهت محاسبات مالی Schoettler CalcTape Pro

 Schoettler CalcTape Pro 6.0.2 ماشین حساب حرفه ای جهت محاسبات مالی   Schoettler CalcTape نرم افزاری کاربردی جهت محاسبات مالی است، به کمک این برنامه شما می توانید محاسبات مالی خود را انجام دهید. مهم نیست اعداد و ارقام چقدر باشد، شما میت وانید رقم های بزرگ را نیز با این نرم افزار محاسبه کنید. به راحتی هرچه تمامتر درصد ها را وارد محاسبات کنید و هرگونه که خود میخواهید اعداد و ارقام را تغییر دهید. از قابلیت های دیگر این ابزار پشتیبانی از الگوها و توابعی است که شما به آن می دهید. می توانید بی نهایت الگو و تابع به این نرم افزار معرفی کنید تا با استفاده از آنها محاسبات شما را انجام دهد.