تبليغات

  SysGauge 3.2.16 SysGauge به شما این امکان را می دهد که به صورت بلادرنگ، به اطلاعاتی مفید از سیستم کامپیوتری خود دست پیدا کنید. این ابزار قادر است یستاطلاعاتی مفید را از ۹ د به فعالیت های قسمت مختلف از کامپیوتر از جمله سیستمم عامل، شمارنده ها، پردازنده، فعالیت های USB و … برای شما به نمایش بگذارید. هر یک از این ۹ قسمت، دارای جزئیات و اطلاعاتی مخصوص به خود است که توسط آنان می توانیی مختلف از سیستم اطلاعاتی دقیق را کسب کنید.