تبليغات

نرم‌افزار فرایندهای مربوط به راکتورهای سیالات CPFD Barracuda Virtual Reactor

 CPFD Barracuda Virtual Reactor 17.3.1 فرایندهای مربوط به راکتورهای سیالات   نرم‌افزار Barracuda Virtual Reactor (محصول کمپانی CPFD) به طور اختصاصی در فرایندهای مربوط به راکتورهای سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم افزار از ابزارها و مدل‌های متنوعی برخوردار است و امکانات منحصربفرد آن با استفاده از داده‌های تجربی گسترده و راکتورهای تجاری فعال در صنایع گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.