تبليغات

Intel Extreme Tuning Utility 6.5.1.371 نرم‌افزار مانیتورینگ و بنچمارک سیستم   Intel Extreme Tuning Utility نرم‌افزار مانیتورینگ و بنچمارک سیستم ، برای آن دسته از کاربران مادربوردهای اینتل طراحی شده است که می‌خواهند CPU ،RAM و سایر قابلیت‌های سیستمی خود را بهبود بخشند. با استفاده از این برنامه پیشرفته می‌توانید درجه حرارتِ کیس، ولتاژِ مهمترین قطعات و سرعت تمامی فن‌های مرتبط با مادربرد سیستم خود را مورد کنترل و نظرات قرار دهید.