تبليغات

دانلود CFTurb - نرم افزاری طراحی توربو ماشین ها

 CFTurbo 10.4.5.27 دانلود نرم افزاری طراحی توربو ماشین ها   CFTurbo نرم افزاری طراحی توربو ماشین ها می باشد. با استفاده از این برنامه خواهید توانست تمامی تجهیزات مرتبط با توربو ماشین از جمله توربین ها، پمپ ها، کمپرسورها، دمنده ها و … را طراحی کنید. این ابزار از مراحل اولیه طراحی  تا مراحل پایانی تولید در کنار طراحان خواهد بود و قابلیت های فراوانی را برای آنها تدارک دیده است تا به صورت تعاملی بتوانند انوع توربو ماشین ها و تجهیزات مرتبط با آن را طراحی کنند. با استفاده از نرم افزار می توانید علاوه بر طراحی تجهیزات جدید، طرح های موجود را نیز مهندسی معکوس و طراحی مجدد کنید. واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در این نرم افزار، …