تبليغات

دانلود Altium Concord Pro - نرم افزار سرور مدیریت اسناد پروژه های الکترونیک و مکانیک

 Altium Concord Pro v1.1.8.80-2020 دانلود نرم افزار سرور مدیریت اسناد پروژه های الکترونیک و مکانیک   Altium Concord Pro نرم افزار سرور مدیریت اسناد پروژه های الکترونیک و مکانیک می باشد ، مراکز اشتراکی و نگهداری اطلاعات به روز قطعات الکترونیکی می باشد که توانایی ارایه یک منبع واحد از تمامی اطلاعات درباره قطعات در محیط طراحی دارا می باشد. نرم افزار Altium Concord Pro توانایی پشتیبانی از نرم افزارهای CAD مانند SOLIDWORKS, Autodesk Inventor و PTC Creo را دارا می باشد و به شما امکان می دهد تا بتوانید تمامی قسمت های محیط طراحی و چاپ را مشاهده نموده و آنها را تغییر دهید. همچنین به لطف قابلیت همکاری دو طرفه و قابلیت پشتیبانی از SOLIDWORKS, Autodesk Inventor و …