تبليغات

نرم افزار شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیالات Autodesk CFD

Autodesk CFD 2019.2 Ultimate نرم افزار شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیالات   Autodesk CFD نرم افزاری است که برای شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیالات یا سی اف دی  و به منظور کمک به مهندسین در زمینه‌های مختلف صنعتی مرتبط با سیالات، انتقال حرارت و انتقال مواد به کمک سیال، طراحی شده است. این نرم افزار با فراهم نمودن ابزارهای دقیق و قابل انعطاف شبیه سازی جریان سیالات و جریان های حرارتی می تواند کمک به سزایی جهت پیش بینی رفتار حقیقی و عملکرد محصول و همچنین اعمال بهینه سازی ها جهت به حداقل رساندن هزینه ها، قبل از تولید نهایی محصول باشد. این برنامه امکاناتی را جهت بررسی و درک آسان تر مدل ها و مقایسه بهتر طرح های پیشنهادی …